Integritetspolicy

Integritetspolicy för Remmius AB

Inledning

Remmius AB ("vi", "oss", "vårt") åtar oss att skydda och respektera din integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, överför, och skyddar de personuppgifter som du som användare ("du", "din") tillhandahåller när du använder Remmius websidor och tjänster (gemensamt kallade "Tjänsterna").

Genom att använda Tjänsterna godkänner du insamling, användning och överföring av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

Vilken information vi samlar in

 • Personuppgifter: Detta inkluderar information som kan användas för att identifiera dig personligen, såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, etc., som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig för Tjänsterna.

 • Användningsdata: Vi samlar även in information om hur Tjänsterna används, inklusive, men inte begränsat till, IP-adress, webbläsartyp, tidsstämplar, och besökta sidor.

Hur vi använder din information

Dina personuppgifter används för att:

 • Tillhandahålla, underhålla och förbättra Tjänsterna.

 • Kommunicera med dig, inklusive att skicka viktig information om Tjänsterna.

 • Analysera och förstå vår publik för att förbättra användarupplevelsen.

Delning av information

 • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utom i följande fall:

  • Med ditt uttryckliga medgivande.

  • När det krävs enligt lag.

  • Med tjänsteleverantörer som agerar på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina personuppgifter.

Ändringar till denna policy

Vi kan uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar genom Tjänsterna eller via e-post.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på [email protected].

Denna Integritetspolicy är giltig från 2024-03-25.

2024-03-25 14:35

Remmius AB
Chalmers Teknikpark
Sven Hultins gata 9C, 3tr
412 58 Göteborg
Sweden

Email: [email protected]

Org no: 559314-0832
VAT no: SE559314083201