Användarpolicy

Användarpolicy för Remmius Websidor och Tjänster

1. Introduktion

Välkommen till Remmius! Vi erbjuder avancerade lösningar inom Domain Specific Modeling (DSM) för mjukvaruutveckling genom vår code generator, Remmius Sourcer™, samt relaterade tjänster och verktyg. Genom att använda Remmius websidor och tjänster (nedan kallade ”Tjänsterna”), godkänner du följande användarvillkor. Läs dem noggrant.

2. Användarrättigheter och Skyldigheter

  • Användning: Du får använda Tjänsterna endast i enlighet med dessa villkor och för lagliga ändamål.

  • Kontoansvar: Du är ansvarig för säkerheten kring ditt konto, inklusive att hålla lösenordet hemligt.

  • Innehåll och Data: Du har ansvar för innehållet som du skapar eller laddar upp när du använder Tjänsterna, samt för att inhämta alla nödvändiga rättigheter och tillstånd.

3. Immateriella Rättigheter

Allt material på Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till, mjukvaru, dokumentation, logotyper och varumärken, är skyddade enligt immateriellrättsliga lagar och tillhör Remmius AB eller dess licensgivare. Inget av dessa material får kopieras, modifieras, publiceras, överföras, säljas eller på annat sätt exploateras utan föregående skriftligt godkännande från Remmius AB.

4. Integritets- och Dataskydd

Remmius AB värnar om din integritet. Hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter beskrivs i vår Integritetspolicy.

5. Användning av Tredjepartstjänster

Tjänsterna kan inkludera länkar till eller integrationer med tjänster tillhandahållna av tredje part. Användning av sådana tjänster kan underlyga ytterligare villkor. Remmius AB ansvarar inte för innehåll eller praxis hos sådana tredjepartstjänster.

6. Ändringar och Tillgänglighet

Remmius AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsterna, eller delar av dem, med eller utan föregående meddelande. Vi strävar efter att säkerställa tillgängligheten av Tjänsterna men kan inte garantera obegränsad tillgång under alla omständigheter.

7. Begränsning av Ansvar

Remmius AB ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats av användningen eller oförmågan att använda Tjänsterna, såvida inte annat uttryckligen anges i tillämplig lag.

8. Lagval och Tvistelösning

Dessa användarvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i anslutning till dessa villkor ska lösas i svenska domstolar.

9. Kontaktinformation

För frågor om dessa användarvillkor eller Tjänsterna, vänligen kontakta oss på [email protected].

Denna policy är giltig från 2024-03-25.

2024-03-25 14:09

Remmius AB
Chalmers Teknikpark
Sven Hultins gata 9C, 3tr
412 58 Göteborg
Sweden

Email: [email protected]

Org no: 559314-0832
VAT no: SE559314083201